Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Protikorupční organizace navrhují reformu ÚOHS. Musí být transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům

Protikorupční organizace navrhují reformu ÚOHS. Musí být transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dlouhodobě selhává v dohledu nad veřejnými zakázkami. Viditelným projevem jsou kauzy jeho předsedy Petra Rafaje. Problémy ÚOHS jsou však hlubší a systémové povahy. Skupina protikorupčních organizací ve složení Rekonstrukce státu, Oživení, Frank Bold a Transparency international (TI) proto přichází s návrhem reformy, která by zlepšila dohled nad veřejnými zakázkami a zefektivnila fungování úřadu.

Foto: Zástupci Transparency International, Oživení, Frank Bold a Rekonstrukce státu představili první návrh reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zdroj: Rekonstrukce státu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže trpí mnoha systémovými problémy. Hlavním z nich je koncentrace rozhodovací pravomoci v rukou předsedy úřadu Petra Rafaje. „Náš systém dohledu nad veřejnými zakázkami je v Evropě ojedinělý. Ovlivněním jedné osoby - předsedy úřadu, lze získat vliv na rozhodování o stamilionových veřejných zakázkách. V ostatních unijních zemích rozhodují téměř vždy stálé kolektivní orgány. Na Západě pak zpravidla rozhodují soudy nebo kvazisoudní správní orgány,” uvádí Jan Dupák, právník TI. Vyplývá to z mezinárodního srovnání, které vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Předseda úřadu volně jmenuje a odvolává místopředsedy, kteří rozhodují v prvním stupni. Sám potom rozhoduje o přezkumu veřejných zakázek v druhém stupni na základě doporučení rozkladové komise, jejíž členy však opět sám jmenuje i odvolává. „Koncentrace těchto pravomocí dává předsedovi silné nástroje k ovlivňování rozhodování ÚOHS v prvním i druhém stupni a vzniká tak prostor pro systémovou korupci. Výměna jednotlivce na postu předsedy nestačí, řešením je jen celková reforma. Kauzy kolem vedení ÚOHS jsou pouhým symptomem tohoto hlubšího problému,” říká Marek Zelenka, předseda protikorupčního spolku Oživení a odborný garant Rekonstrukce státu. Naráží na kauzy Brno-střed, BusLine či Kapsch, s nimiž je spojován současný předseda úřadu.

Reálné zkušenosti dodavatelů s prací ÚOHS přitom nejsou o mnoho pozitivnější: úřad nestíhá rozhodovat v zákonných lhůtách, provádí jen minimum kontrol z vlastní iniciativy, takřka nekoná kontroly v terénu. Dlouhá léta byl také uzavřen podnětům od veřejnosti. Celkový přehled systémových problémů ÚOHS naleznete zde.

Zlepšení dohledu nad veřejnými zakázkami za stovky miliard

Ročně utrácí veřejný sektor v oblasti zakázek stovky miliard korun z kapes daňových poplatníků. V roce 2018 to bylo podle výročních zpráv MMR k veřejným zakázkám 493 miliard Kč, vloni pak 349 mld miliard Kč. Je tedy ve veřejném zájmu, aby byl dohled nad zakázkami rychlý a transparentní. Experti z Rekonstrukce státu, OživeníTransparency International nyní přinášejí návrh reformy úřadu, který by zajistil transparentnější postup při rozhodování o veřejných zakázkách, a nastavil vnitřní brzdy proti zneužívání pravomocí ze strany vedení a proti případným politickým tlakům na rozhodování úřadu.

Principy reformy pro transparentnější a efektivnější úřad

Každá reforma dohledu nad veřejnými zakázkami, která chce řešit systémové problémy ÚOHS, by měla obsahovat tyto principy.

1. Vznikne stálý nezávislý kolektivní orgán pro rozhodování v řízeních o přezkumu zadávání veřejných zakázek.

2. O návrzích dodavatelů bude rozhodovat kolektivní orgán v jediné instanci.

3. Pravomoci předsedy budou zákonem vymezeny tak, aby jako jediná osoba nemohla ovládat rozhodování v přezkumu.

4. Předseda bude do funkce jmenován podle výsledků otevřeného výběrového řízení.

5. Pro funkci předsedy i členů kolektivního rozhodovacího orgánu budou stanoveny minimální odborné požadavky, funkční období a odvolací důvody.

6. Úřad bude otevřený účastníkům na trhu veřejných zakázek i veřejnosti a bude poskytovat podporu zadavatelům a ochranu dodavatelům.

Základní schema reformy úřadu

Nabízíme konkrétní řešení pro další debatu

Optimálním řešením je rozdělení úřadu. Dohled nad veřejnými zakázkami by řešil samostatný úřad, což je obvyklý model v rámci EU. Součástí úřadu by nově byl speciální kolektivní orgán - neboli Rada, která by byla hlavním rozhodovacím orgánem. Radu by mělo tvořit 15 nezávislých odborníků. „V současnosti stačí ovlivnit jedinou osobu, která pak může manipulovat rozhodování Úřadu. V našem návrhu by však rozhodovaly 4 senáty po třech členech Rady. Namísto 1 člověka by tak bylo nutné mít pod palcem hned 12 lidí. Navíc by rozhodování probíhalo transparentně, členové senátů by vždy byli pod svým rozhodnutím podepsaní a museli by ho tedy obhájit před odbornou veřejností,” uvedl k návrhu Marek Zelenka, předseda Oživení.

Protikorupční potenciál není jedinou výhodou společného návrhu protikorupčních organizací. „V případech, kdy ještě není podepsaná smlouva a kde je největší tlak na rychlost rozhodnutí, bychom odstranili jednu instanci. Díky tomu dostane starosta nebo jiný zadavatel na stůl rychlé, kvalitní a konečné rozhodnutí a bude moci dříve začít stavět nebo vypsat nové výběrové řízení, pokud to předchozí proběhlo nezákonně,” uvedl Věnek Bonuš, analytik Frank Bold a Rekonstrukce státu. Konkrétní návrh reformy, který je k nalezení zde, chápeme jako první výkop do další odborné a politické debaty, nikoliv jako nějakou definitivu.

Začínáme jednat s politiky

Návrh reformy budeme v příštích týdnech podrobněji představovat zástupcům vlády a opozice. Již nyní máme za sebou jednání na vládní úrovni, kde členové vlády vyjádřili politickou vůli začít s reformou úřadu.

Předseda vlády potvrdil svolání pracovní skupiny, jejíž fungování osobně zaštítí, za účasti zástupců Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a skupiny protikorupčních organizací, na níž dojde k posouzení návrhu Rekonstrukce státu a Transparency International na reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,” uvedl Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu. Budeme proto dále hledat shodu na možném řešení napříč politickým spektrem.

Analýzu problémů ÚOHS a návrh reformy vypracovala skupina protikorupčních organizací: Frank Bold, Oživení (sdružené v platformě Rekonstrukce státu) a Transparency International ČR.

Transparency International (TI) je protikorupční tým, který řeší velké i malé kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální sítí poboček TI sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba. www.transparency.cz

Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro dobrou správu státu. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací z iniciativy organizace Frank Bold.

www.rekonstrukcestatu.cz

Oživení prosazuje ve veřejném prostoru principy odpovědnosti a  transparentnosti, napomáhá rozvoji občanské společnosti, demokracie a  právního státu a podporuje aktivní účast občanů na správě věcí veřejných.

www.oziveni.cz

Frank Bold je mezinárodní tým právníků v Brně, Praze, Ostravě, Bruselu a Krakově, který chce měnit svět právem. Podporuje takové kroky, které vedou k odpovědnosti vůči lidem, společnosti i životnímu prostředí. Při rozhodování pro něj hraje důležitou roli etické hledisko.

www.frankbold.org