Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Naše práce

Naše práce

Rekonstrukce státu začala jako první v Česku s unikátní kombinací znalostí a činností. Spojuje expertní zázemí s lobbingem vůči politikům a kampaněmi na podporu prosazení zákonů ve veřejném zájmu. Zapojujeme dobrovolníky ze všech koutů Česka. Hledáme systémová řešení, vtělujeme je do legislativních návrhů, a hledáme pro ně politickou podporu.

Lobbujeme

Oslovujeme politiky s návrhy účinných opatření pro moderní a férový stát, omezení prostoru pro korupci nebo férová pravidla politiky. Zjišťujeme názory politiků a političek, a upozorňujeme je na případná úskalí některých jiných návrhů. Komunikujeme s členy vlády, poslanci i senátory na osobních schůzkách i po telefonu. A vždy se ptáme i na názor těch, na které budou mít zákony největší dopad - ať už jsou to úřady, starostové nebo státní firmy. 

Všechny schůzky s politiky transparentně zveřejňujeme na Twitteru Rekonstrukce státu pod označením #DeníkLobbisty.

Lobbingový tým Rekonstrukce státu

Kampaňujeme

Významné změny v protikorupčních zákonech potřebují velkou podporu veřejnosti. Komunikujeme s novináři, pořádáme happeningy, vytváříme videa a grafiky, a pokud všechny standardní cesty zklamou a protikorupční opatření jsou v ohrožení, spouštíme masivní letákovou či billboardovou kampaň.

V roce 2023 jsme jsme získali akční grant programu Active Citizens Fund pro zlepšení komunikace a větší zapojení veřejnosti do našich aktivit. Podrobnosti najdete tady.

Komunikační tým Rekonstrukce státu

Zapojujeme aktivní občany

Rekonstrukce státu by nikdy neuspěla bez dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují komunikaci s politiky, sledováním legislativního kolečka zákonů a popularizací občanského lobbingu ve svém okolí. Podporovatelé Rekonstrukce státu se najdou ve všech krajích a dvakrát do roka se setkávají tváří v tvář. 

Setkání podporovatelů a přátel Rekonstrukce státu

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách. Více o zpracování osobních údajů.
Pomůžu jako dárce

Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!