Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Volební období se nezadržitelně krátí. Vyzýváme vládu k akceleraci priorit pro silnější, odolnější a demokratické Česko

Tři čtvrtiny volebního období se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Vláda bude mít co dělat, aby dotáhla do konce řadu zásadních návrhů. Klíčové reformy, jako je novela služebního zákona nebo reforma ÚOHS, jsou teprve na začátku legislativního procesu. Vláda by měla rychle ubíhající čas maximálně využít k dotažení dalších opatření pro posílení demokratických pojistek i odolnosti Česka.

Ilustrační foto. Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) má již jen málo času na dotažení důležitých reforem. Foto: Profimedia/ČTK

Rekonstrukce státu vyzývá dopisem vládu k urychlení legislativy k posílení demokratických pojistek a efektivního řízení a odolnosti státu. Jako plus přičítáme vládě, že se jí během uplynulého roku podařilo upravit fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, novelizovat zákon o střetu zájmů či zákon o státním zastupitelství.

Avšak v době, kdy jsme svědky oslabování základních demokratických principů v sousedním Slovensku a v nedalekém Maďarsku, je zásadní posilovat demokratické pojistky a zaměřit se na prevenci zneužití moci. Svoji pozornost si žádá i svoboda médií.

Řada podstatných právních norem na schválení teprve čeká a čas volebního období vládní koalice se nezadržitelně zkracuje. Proto vyzýváme k urychlení legislativního procesu vybraných priorit, aby byly schváleny do konce tohoto volebního období.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Urychlit reformu státní správy i dohledu nad veřejnými tendry

V různých stupních připravenosti existuje mnoho legislativních návrhů, které Rekonstrukce státu považuje za důležité pro rozvoj Česka. Ve sněmovně čeká na schválení reforma státní služby, která má za cíl zjednodušení personálních procesů, odstranění resortismu a zavedení pojistek proti politizaci (novela služebního zákona).

K efektivnějším veřejným investicím zase nutně potřebujeme reformu přezkumu zadávání veřejných zakázek (reforma ÚOHS).

Veřejné investice se v Česku vlečou šnečím tempem. Jako jediní v EU máme systém, kdy jedna veřejná zakázka může být přezkoumána až pětkrát. Není proto divu, že usilujeme o změnu. Reforma ÚOHS pomůže zrychlit rozhodování úřadu a přináší lepší pojistky proti korupci.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Dohledu nad hospodařením státních firem či veřejnoprávních médií by zároveň pomohla mnoho let diskutovaná externí nezávislá kontrola (rozšíření působnosti NKÚ).

Pojistky demokracie - máme jich už dost?

Posílení demokratických pojistek v oblasti voleb by pomohlo schválení návrhu zákona o volebních kampaních, prevenci zneužití moci pak koncepční novela zákona o střetu zájmů a svobodě médií novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu, implementace unijního nařízení o svobodě médií (EMFA) či zahrnutí online médií do legislativy.

Odolnější Česko bez pračky špinavých peněz

V neposlední řadě, v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině je vysoce urgentní posilovat odolnost Česka. Musíme proto schválit opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon proti praní špinavých peněz přes tzv. průtokové účty), zefektivnit vymáhání sankcí (novela trestního zákoníku zpřísňující trestání porušení mezinárodních sankcí) a omezit prostor pro pokoutné ovlivňování politiky (zákon o regulaci lobbování).

Česko je podle zahraničních analýz jednou z nejatraktivnějších zemí pro praní špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá zvláštní zákon, který má upravovat situace, v nichž zjevně došlo k výnosům z nelegální činnosti v zahraničí, ale nejde za nimi prokázat konkrétní trestný čin. Přípravy této legislativy by bylo potřebné významně urychlit.
Pavlína Hojná právnička a analytička

Čas se vládě krátí

Výše uvedený výběr představuje jen některé z legislativních návrhů, po kterých Rekonstrukce státu dlouhodobě volá a existuje na nich široká expertní shoda. Pokud je vláda nestihne dotáhnout do konce (k podpisu prezidenta), hrozí, že se sněmovními volbami v říjnu 2025 padnou pod stůl a nová vláda bude muset začít znovu od začátku. Proto zcela transparentně lobbujeme za to, aby se tak nestalo.

Přehled všech opatření, které je potřebné dotáhnout

Jaké klíčové priority v oblasti otevřeného a odpovědného vládnutí by měla vláda ve svém posledním roce dotáhnout?

 • 1) EFEKTIVNÍ, NEZÁVISLÁ A DIGITALIZOVANÁ STÁTNÍ SPRÁVA

  Novela služebního zákona (ST 673)

  • Reforma státní služby, zejména zjednodušení personálních procesů, odstraňování resortismu a zavedení pojistek proti politizaci
  • Stav: Novela je v PS, již proběhlo 1. čtení, 2. čtení zřejmě v září

  Rozšíření působnosti NKÚ 

  • Mnoho let diskutovaná ústavní změna by měla konečně přinést zavedení externí nezávislé kontroly státních firem či hospodaření veřejnoprávních médií
  • Stav: Ve svém programovém prohlášení se vláda zavázala v diskuzi se Senátem a opozicí hledat řešení ústavní změny mj. i v otázce rozšíření pravomoci NKÚ
 • 2) EFEKTIVNÍ NÁKUPY VEŘEJNÉ SPRÁVY

  Reforma ÚOHS (odkaz)

  • Reforma přezkumu veřejného zadávání, zejména odstranění nadměrné koncentrace pravomocí předsedy ÚOHS i zjednodušení rozhodovacích procesů, aby se omezil prostor pro nekalé praktiky a došlo ke zrychlení státních investic
  • Stav: Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo 11. 6. návrh do MPŘ
 • 3) TRANSPARENTNOST A OMEZENÍ PROSTORU PRO KORUPCI

  Návrh zákona o volebních kampaních (odkaz)

  • Úprava volební legislativy, která: a) omezí prostor pro financování stran nedemokratickými režimy, organizovaným zločinem a netransparentními subjekty, b) vymezí délku volební kampaně, zpřehlední a zpodrobní údaje o jejím financování (včetně toho, že rozšíří kompetence dohledového úřadu), zabrání obcházení smyslu zákona outsourcingem vedení kampaně na PR společnosti, c) sjednotí pravidla vedení kampaní a jejich financování pro všechny subjekty
  • Stav: Ministerstvo vnitra vypořádalo připomínky z MPŘ, na vládě zřejmě v září

  Koncepční novela zákona o střetu zájmů

  • Je potřeba zjednodušit administrativu týkající se majetkových přiznání politiků, zpřístupnit je veřejnosti alespoň u členů vlády a parlamentu a posílit celkovou vymahatelnost zákona
  • Stav: Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučila vládě dne 4. 6., aby byla na základě závěrů analýzy Ministerstva spravedlnosti vypracována novela zákona o střetu zájmů
 • 4) SVOBODNÝ MEDIÁLNÍ PROSTOR

  Novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu (odkaz)

  • Novela mediální legislativy by měla zajistit udržitelnost financování veřejnoprávních médií
  • Stav: Vláda schválila příslušnou novelu dne 26. 6.

  Implementace Evropského zákona o svobodě sdělovacích prostředků

  • V návaznosti na přijetí unijního nařízení EMFA (Akt o svobodě sdělovacích prostředků) je třeba připravit a schválit komplexní změnu mediální legislativy například v oblastech transparentnosti vlastnictví, financování z veřejných zdrojů nebo hospodářské soutěže na mediálním trhu.
  • Stav: Čeká se na implementaci.

  Zahrnutí online médií do legislativy

  • Poslední novelizace zákona o střetu zájmů upozornila na nedostatek v mediální legislativě, proto je třeba definovat online média v zákoně o periodickém tisku a narovnat tak regulatorní prostředí pro tištěná a digitální média
  • Stav: Ve svém doprovodném usnesení ze srpna 2023 požádal Senát vládu, aby připravila zákon, který by definoval a reguloval online média
 • 5) DEMOKRACIE A ODOLNOST ČR

  Zákon o lobbování (ST 649) a změny souvisejících zákonů - lobování (ST 650)

  • Regulace lobbování, která nastaví rovné podmínky pro reprezentaci zájmů při rozhodovacích procesech na centrální úrovni a omezí prostor pro pokoutné ovlivňování politiků
  • Stav: Proběhlo 1. čtení, jednání sněmovního ÚPV se uskuteční 4. 9.

  Zákon proti praní špinavých peněz přes tzv. průtokové účty

  • Novou právní úpravou dojde k zásadnímu omezení praní peněz v ČR
  • Stav: Podle usnesení vlády má být návrh na vládě až na konci roku 2024 i přes riziko, že nebude do konce volebního období schválen

  Novela trestního zákoníku zpřísňující trestání porušení mezinárodních sankcí (odkaz)

  • Dne 24. 4. 2024 byla schválena EU směrnice proti porušování mezinárodních sankcí a ČR je povinna ji implementovat do 20. 5. 2025; ČR by měla mj. zakotvit trestnost některých porušení sankcí spáchaných z nedbalosti a posílit tak vymahatelnost mezinárodních sankcí
  • Stav: Ministerstvo spravedlnosti vypořádává připomínky k návrhu příslušné novely