Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Slovenská perspektiva: Na DSA jsme přichystáni možná lépe než Češi. Přesto nás mohou zbrzdit obstrukce

Slovenská perspektiva: Na DSA jsme přichystáni možná lépe než Češi. Přesto nás mohou zbrzdit obstrukce

Sdílet: 20. 02. 2024

V celé EU začala v sobotu naplno platit nová pravidla pro online prostředí, Akt o digitálních službách (DSA). Na správu nové agendy vznikl v každé zemi tzv. Národní koordinátor digitálních služeb. U nás Český telekomunikační úřad (ČTÚ), na Slovensku Rada pre mediálne služby (RPMS). Její ředitel, Martin Dorociak mluvil o nových výzvách s Rekonstrukcí státu.

Slovensko se připravuje na Akt o digitálních službách. Ilustrační foto.

Pane řediteli, jak je Rada pro mediální služby připravena jakožto nový Národní koordinátor digitálních služeb?
Na roli koordinátora jsme se připravovali postupně. Sledovali jsme přípravy nové evropské legislativy z pozice člena ERGA (Evropské skupiny regulátor pro audiovizuální mediální služby). Od začátku bylo zřejmé, že vznik národních koordinátorů bude nezbytný a z diskusí vyplynulo, že by se mělo počítat především s mediálními regulátory. V případě Slovenska by to tedy mohla být RPMS. Čím více jsme nad tím společně s gestorskými resorty uvažovali, tím začalo být jasnější, že to dává největší smysl a že to tak skutečně bude.

Je tedy váš úřad připraven?
Připravujeme se na to kontinuálně, máme na nové kompetence dokonce předjednaný rozpočet i lidské zdroje. Stále však chybí legislativní základ a tím i definitivní jistota.

Vysvětlete, prosím.
Transpozice Aktu o digitálních službách do slovenského právního systému se děje novelou zákona o mediálních službách. Návrh jmenuje RPMS národním koordinátorem a stanovuje jeho kompetence. Aktuálně je návrh zákona v meziresortním připomínkovém řízení, následně by jej vláda měla předložit do parlamentu a poslanci by o něm měli hlasovat v březnu.

Očekáváte bezproblémové schválení? Nebo může novela narazit kvůli nesouhlasu poslanců s něčím, co se netýká přímo DSA?
Novela zákona o mediálních službách řeší i další změny, které nesouvisejí nutně s DSA, i když jen minimálně. Je skutečně možné, že při projednávání nastanou komplikace právě vzhledem k tomu, že otevírání mediálního zákona pokaždé přitahuje pozornost. Ale i proto, aby k tomu nedošlo, jsme se snažili nastavit transpozici legislativy spojené s DSA velmi minimalisticky.

Může tak dojít i na obstrukce, jak je známe z českého parlamentu?
Doufám, že k tomu nedojde. Národní koordinátor by měl vykonávat své kompetence již od 17. února a hned 19. února už jsou zástupci koordinátorů zvaní na schůzku s Evropskou komisí. Čím dříve se nám podaří ukotvit věc legislativně, tím lépe. A tím menší postihy hrozí za pozdní promítnutí příslušných předpisů do národních pořádků. Věřím, že se na to bude parlament dívat i tímto pohledem.

Zmínil jste, že vyjma legislativního dotažení je váš úřad připraven rozpočtově i personálně. Bude se měnit i struktura a fungování RPMS?
Bude to nevyhnutelné, ale začali jsme změny plánovat s předstihem. Rozpočet a personální substrát již máme predjednány, máme předdomluvené s ministerstvem financí a dalšími resorty i další navyšování zdrojů ať finančních, nebo lidských. Ale můžeme se tím zabývat jen v rámci plánů. Reálně až poté, co bude zákon schválený parlamentem.

Daří se vám pro novou agendu nalákat do státních služeb odborníky ze soukromého sektoru? Lze jim nabídnout dostatečně zajímavé ohodnocení?
Soukromý sektor vs. státní správa je věčné téma. Lidské kapacity na novou agendu vyčleněné máme. Jsou to lidé, kteří se budou věnovat jen tomuto tématu. Snažíme se samozřejmě oslovovat i odborníky z neziskového sektoru a akademického prostředí. Jejich specializace však bývá mnohdy velmi úzká. Proto pracujeme s myšlenkou, že v prvních momentech budeme vybrané specialisty využívat externě. Minimálně do doby, než zákon nabude účinnosti a než budeme umět celý tým zajistit „in house“. Do té doby jim nemůžeme závazně slíbit zaměstnání ke konkrétnímu datu.

Mluvili jsme o připravenosti na DSA ze strany vašeho úřadu. Jak je na nová pravidla připravena slovenská veřejnost?
Odborná veřejnost ano, tam proběhlo mnoho diskusí. V případě široké laické veřejnosti ale nebylo zřejmé a neexistoval nikdo kompetentní, kdo by měl osvětu vést. Ujali jsme se toho jako RPMS my, ačkoliv jsme neměli rozpočtovanou žádnou kampaň. S možnostmi, které jsme měli, jsme oslovili reklamní agenturu, ta vypracovala plán, my ho zajistili expertně, agentura po kreativní stránce. Takže kampaň pro širší veřejnost proběhne na sociálních sítích prostřednictvím influencerů a představí různým věkovým skupinám, co bude DSA znamenat pro běžného uživatele internetu.

Co byste vzkázal Českému telekomunikačnímu úřadu? Na co si dát pozor při implementaci nové legislativy?

Se zástupci Českého telekomunikačního úřadu jsme se střetli několikrát, jednali jsme spolu s dalšími i bilaterálně. Úroveň připravenosti různých národních koordinátorů je na různě vysoké úrovni, v případě ČTÚ na vysoké. Hlavním problémem a výzvou je vždy zajištění rozpočtu a lidí, kteří budou mít novou agendu na starost. RPMS například počítá s daleko větším objemem lidí než ČTÚ. Ale chápu, že je to politické rozhodnutí stejně jako rozpočet. A co se týká přístupu k DSA jako k celku, tam to má ČTÚ zvládnuté velmi dobře.

Sdílet: