Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Slibné výsledky a ambiciózní plány. Rekonstrukce státu pokračuje i v roce 2019!

Slibné výsledky a ambiciózní plány. Rekonstrukce státu pokračuje i v roce 2019!

  Sdílet: 23. 04. 2019

  Rekonstrukce státu je platformou občanů a spolků, které chtějí prosadit lepší zákony pro odpovědnou vládu a prevenci korupce. Zástupci všech členských organizací Rekonstrukce státu se proto v březnu sešli, aby schválili cíle platformy pro nadcházející rok. Kromě protikorupčních opatření bude prioritou členů také hlídání mantinelů demokracie a formování silné občanské společnosti.

  Na začátku setkání prezentovali členové platformy výsledky práce za uplynulý rok. Občanským lobbistům Rekonstrukce státu se podařilo vyjednat kompromis v oblasti majetkových přiznání komunálních politiků, dokázali ochránit právo občanů na informace z veřejné správy a vylepšit jeho vymahatelnost. Angažovali se také ve zrušení výjimek z registru smluv pro ČEZ a další státní firmy obchodované na burze.

  „Máme za sebou celou řadu úspěchů v oblasti prosazování lepších zákonů, které jsou prevencí korupce. Všechno to by ale přišlo vniveč, kdybychom přišli o demokracii jako takovou. Snažíme se proto hlídat mantinely demokratického systému, hájit klíčové demokratické instituce, jejichž podrývání by mohlo mít fatální následky,“ uvedl Oldřich Kužílek, který je jedním z odborných garantů Rekonstrukce státu. Mezi konkrétní kroky v oblasti hlídání demokratických principů patřilo podání trestního oznámení na kancléře Mynáře kvůli údajnému ovlivňování soudců Baxy a Šimíčka.

  Chceme hlídat mantinely demokracie a zlepšovat kontrolu státních firem

  Členské organizace schválily také cíle Rekonstrukce státu pro další roční období. Platforma bude i nadále mít tři hlavní pilíře činnosti – obranu již přijatých protikorupčních zákonů, prosazování nových protikorupčních opatření a hlídání Mantinelů demokracie. „Vytváříme síť občanů, kterým není naše demokracie lhostejná a jsou v případě jejího ohrožení ochotni se za ni postavit,“ uvedl k tomu Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

  Aktuální výzvou je také kontrola hospodaření firem vlastněných státem. Hned tři významné protikorupční zákony totiž míří právě na státní firmy. „Ať už se bavíme o rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zákoně o nominacích do dozorčích rad státních firem či o zrušení výjimek z registru smluv, vždy jde v prvé řadě o snahu racionálně kontrolovat hospodaření státních firem,“ dodal Karlický.

  Přístup k informacím je základem svobody společnosti

  Rekonstrukce státu se v příštích měsících zaměří také na oblast svobody informací. „Pomohli jsme prosadit pozitivní změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Díky informačnímu příkazu se výrazně zlepší vymahatelnost zákona a předejde se obstrukcím úřadů, které informace nezákonně odmítají poskytovat. Nyní je třeba vyjasnit, kdo vše je ze zákona povinný informace občanům na žádost poskytnout,“ předestřela mluvčí platformy Tereza Krištofová. Kompletní přehled protikorupčních opatření je tady.

  Třikrát ano občanskému lobbingu

  Protikorupční platforma si i v tomto roce chce zachovat svůj současný model fungování. Spojuje totiž občanský lobbing s veřejnými kampaněmi a s nezištnou prací dobrovolníků, kteří se zapojují do obou těchto aktivit. Obrovskou roli hrají ve fungování platformy samotné členské organizace, které jí přináší odborné zázemí, know-how v jednotlivých oblastech i širší společenský dosah.

  Lídrem platformy zůstává výkonný tým organizace Frank Bold. Mezi další organizace, které garantují činnost Rekonstrukce státu, patří Oživení, Otevřená společnost, Hlídač státu a EconLab. Dalšími členy jsou Nadační fond proti korupci, Good governance, Zelený kruh, Platy top úředníků, Open Society Foundations a Glopolis. Jednotliví členové se podílí na aktivitách platformy skrze pracovní skupiny. Všechny organizace zapojené do Rekonstrukce státu spojuje snaha prosazovat konkrétní opatření pro odpovědnou vládu.

  Sdílet: