Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu spouští projekt NEZHASÍNAT! Přinese politikům plán, jak řešit důsledky pandemie podle zákona a transparentně

Rekonstrukce státu spouští projekt NEZHASÍNAT! Přinese politikům plán, jak řešit důsledky pandemie podle zákona a transparentně

Sdílet: 21. 04. 2020

Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez „zhasnutí pravidel". Protikorupční platforma Rekonstrukce státu proto spouští projekt „NEZHASÍNAT!”. Experti v něm nabídnou politikům sadu doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně.

Foto: ČTK

Rekonstrukce státu nabídne politikům díky projektu „NEZHASÍNAT!” sadu doporučení, jak zachovat právní stát a nezhasínat při rozdělování veřejných peněz a nákupech státu v souvislosti s pandemií. Zveřejňovat je bude postupně během 10 dní. 

Máme za sebou přes  měsíc nouzového stavu. Na začátku vláda musela především rychle reagovat proti nekontrolovatelnému šíření epidemie. Dnes jsme již v další fázi boje, který není jen o rychlosti, ale také o chytrých opatřeních. Mezi základní elementy chytrých opatření je transparenost, férovost a respekt k občanům. Navrhujeme konkrétní kroky, jak bojovat s koronavirem bez právních přešlapů, v mezích ústavy a transparentně. Krizový stav se nesmí stát krizí právního státu, a krizí důvěry občanů ve stát,” říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold a iniciátor Rekonstrukce státu. 

Konec ústavního zmatku

Nouzový stav neznamená vypnutí práva a neomezené zásahy do základních lidských práv a svobod. Navrhneme proto, jak se vyvarovat nepřípustným omezením práv a svobod občanů. „Vláda může i v nouzovém stavu zasahovat pouze do několika málo práv a svobod, které vyjmenovává krizový zákon, a to jen v nezbytném rozsahu. Je například zcela nepřípustné omezovat právo na informace nebo cenzurovat, jak to učinilo ministerstvo vnitra,” varuje Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti, přičemž naráží na tento případ.  

Právní experti projektu NEZHASÍNAT! dále zmapují možnosti ukončení nouzového stavu a možnosti, jak bez něj pokračovat v aplikaci přiměřených epidemiologických opatření. Rekonstrukce státu poté představí politikům možná ústavně-právní řešení pro brzké ukončení nouzového stavu, která zároveň umožní vládě dělat potřebná opatření a flexibilně reagovat na vývoj situace. Řešení by mělo být konzultováno s opozicí, aby mělo potřebnou legitimitu napříč politickým spektrem.  

Rychlé veřejné zadávání nákupů zdravotnického materiálu není samo o sobě přijatelným důvodem pro prodloužení nouzového stavu. Rychlé nákupy umí i zákon o veřejných zakázkách při dodržení základních standardů transparentnosti a hospodárnosti,“ reaguje předseda Oživení Marek Zelenka na údajný problém s rychlými nákupy zdravotnického materiálu mimo nouzový stav. 

Transparentnost při odškodňování a nákupech státu

Hlavním cílem projektu je přispět k tomu, aby veškeré rozdělování veřejných peněz na odškodnění poškozených pandemií probíhalo efektivně, bylo účelné a naplňovalo základní prvky transparentnosti a rovnosti příležitostí. „Na záchranu ekonomiky tečou a ještě budou téci obrovské peníze z veřejných rozpočtů. Rychlé rozdávání je potřeba. Jak ale dopadne bez férových pravidel, to jsme si už zažili v devadesátých letech. Tentokrát už prosím ve jménu ekonomiky nezhasínejme, ať se za pár let neohlížíme na koronavirus jako na druhou privatizaci,” zdůvodňuje předseda Econlab Jiří Skuhrovec.

Stejně tak je třeba zajistit, aby základní požadavky na transparentnost byly dodrženy také i u investic a veřejných zakázek. „Budeme monitorovat rychlé nákupy státu i finanční pomoci poškozeným, které budou přicházet. Chceme rovněž zrevidovat už proběhlé podpory a to hlavně ty, které budí určité pochybnosti. Ty jsme zaznamenali zejména u programu COVID od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rozhodně nechceme být po bitvě generálem, nicméně je třeba, aby se neopakovaly stejné chyby, a další programy už proběhly bez pochybností,” doplňuje Michal Bláha z Hlídače státu.

Základní principy projektu:

  • Nouzový stav má sloužit pouze k překlenutí krizové situace a nikoliv k dlouhodobému řešení důsledků pandemie koronaviru. Proto je potřebné ústavně-právní řešení, které zajistí brzké ukončení nouzového stavu, ale zároveň umožní vládě nadále držet a přijímat potřebná opatření k zamezení šíření koronaviru. Toto řešení by mělo být podpořeno i parlamentní opozicí, ať je zajištěna potřebná široká legitimita.
  • Nouzový stav neznamená „vypnutí práva” a neomezené zásahy do základních práv a svobod. I po dobu trvání nouzového stavu může vláda jen v nezbytném rozsahu zasahovat do těch několika málo práv a svobod, které vyjmenovává krizový zákon.
  • Potřeba rychlého veřejného zadávání nákupů zdravotnického materiálu není přijatelným důvodem pro prodloužení nouzového stavu, jelikož rychlé nákupy je možno provádět i v režimu zákona o veřejných zakázkách.
  • Veškeré nákupy státu musí i současném krizovém stavu naplňovat základní prvky transparentnosti a hospodárnosti. Velké nákupy proto mají probíhat v režimu zákona o veřejných zakázkách při využití zákonných výjimek, malé nákupy pak v souladu s novou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj. Více k metodice zde.
  • Veškeré rozdělování veřejných peněz poškozeným musí nehledě na potřebu rychlých kroků probíhat za férových, srozumitelných a jednoduchých podmínek, tak aby měli všichni poškození z cílové skupiny podpory srovnatelné možnosti podporu získat. Informace o příjemcích významných částek by měly být veřejnosti k dispozici alespoň zpětně.
  • Při nouzovém stavu jsou standardní kontrolní mechanismy dočasně omezeny. Proto je potřeba posílit nástroje na odhalení nekalostí a umožnit lidem "zevnitř" bez rizik upozornit na neférová jednání a plýtvání veřejnými prostředky.
  • Stát by měl zajistit přiměřené odškodnění těch, kteří by se náhrady škody mohli oprávněně vymáhat u soudu, přičemž jejich škody nebyly dostatečně kompenzovány plošnými opatřeními vlády. Takto je možné snížit riziko masivního podávání žalob o náhradu škody, které by bylo velmi neefektivní a zatěžující pro poškozené, soudy i pro stát.

Platforma Rekonstrukce státu sdružuje přední experty na otázky transparentnosti a protikorupční opatření a zabývá se také ochranou a posilováním demokracie. Odbornými garanty Rekonstrukce státu jsou členské organizace Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu. Rekonstrukce státu pomohla prosadit takřka desítku zákonů, které posílily transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Nyní spouštíme projekt NEZHASÍNAT! k restartu ekonomiky a společnosti po pandemii koronaviru. Podívejte se, na čem jsme pracovali v prvním měsíci koronavirové krize.