Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu je tu díky vám 10 let. Děkujeme!

Rekonstrukce státu je tu díky vám 10 let. Děkujeme!

Bylo nebylo, kdysi dávno v české politice bujela korupce. A my jsme tomu nechtěli přihlížet... Proto vznikla v roce 2013 Rekonstrukce státu. Po 10 letech můžeme říci, že se Česko hodně změnilo. Když sčítáme úspěchy, podařilo se nám prosadit desítky změn zákonů. Nic z toho by ale nebylo možné bez vás - přátel, podporovatelů a partnerů. Děkujeme vám a jedeme dál.

Rekonstrukce státu oslavila 10 let. Setkání uvedl ředitel Josef Karlický. Zúčastnili se ho příznivci, dárci a politici souznící s posláním Rekonstrukce státu.

Projekt Rekonstrukce státu vznikl jako ukázková a průlomová spolupráce protikorupčních organizací, aktivních občanů a byznysu. Cílem bylo prosazení 9 klíčových zákonů proti korupci. Ať šlo o zrušení anonymních akcií, konec účelových přílepků k zákonům či majetková přiznání politiků online, účel byl jasný - bojovat za férovější politiku.

Jenže pak přišly předčasné volby v roce 2013 a my jsme museli přesvědčovat politiky nanovo. Získali jsme písemné závazky více než 1500 kandidátů a kandidátek z relevantních stran, že budou ve funkci prosazovat 9 zákonů. Z nich 155 skutečně získalo mandát poslance. Jenže po volbách mnozí na svůj slib zapomněli a bylo potřeba jim ho hlasitě a často připomínat. Jak tehdy varoval náš garant a zakladatel Pavel Franc:

Je potřeba, aby veřejnost politikům jejich slib nahlas připomínala, jinak mohou svůj závazek odkládat a rozmělňovat.
Pavel Franc Iniciátor Rekonstrukce státu, CEO Frank Bold

Zvládli jsme to a podařilo se prosadit jeden z klíčových zákonů - v roce 2015 spatřil světlo světa registr smluv státu. V tomto volebním období bylo schváleno 5 z našich 9 zákonů. Sledovali jsme odtemnění státu, věnovali minutu demokracii a ocenili jsme politiky, kteří nejvíce podporovali protikorupční zákony.

Devět připravených zákonů přestalo brzy stačit, doba se změnila. Po roce 2017 jsme hlídali politiky, aby hráli v mantinelech demokracie a nepřekračovali své pravomoci. Z těchto aktivit postupně vyrostla Síť k ochraně demokracie.

Naštěstí jsme vybrali nedemokratickou zatáčku. V tomto období jsme se nejvíc blížili k modelu neliberální demokracie, jaký je třeba v Maďarsku.
Marek Zelenka expert Oživení

Hlídali jsme také Babišovu vládu, aby dopady pandemie koronaviru řešila bez „zhasnutí pravidel" a snažili se přispět ke konci bezbřehého hyenismu v oblasti exekucí. Současně jsme však stále kopali za protikorupční zákony, principy a pravidla. „Zdálo se, že premiéru Babišovi jakoby úplně nedocházelo, že snahy o větší transparentnost státu a protikorupční pravidla se mohou dotknout i jeho samotného nebo jeho obchodních aktivit,” uvádí Marek Zelenka za Oživení.

Volby v roce 2021 přinesly mnohá očekávání. Byli jsme připraveni řešit digitalizaci a modernizaci státu, ochranu oznamovatelů nebo posílení nezávislosti médií. Přesto však bylo potřeba znovu reagovat na urgentní novou výzvu. V roce 2022 jsme po ruském útoku na Ukrajinu zahájili nový boj proti praní špinavých peněz a nedemokratickým režimům v projektu Odolnější Česko. A úspěšně jsme dotáhli i velkou část již zmíněných úkolů. Celkově jsme tak dodnes prosadili 27 zákonů nebo jejich významných změn.

Bez dárců by to nešlo

Jsme nevládní a nezisková organizace. Všechny finanční prostředky získáváme z darů soukromých dárců a grantů nezávislých organizací. Ze zásady nepřijímáme dary od politicky angažovaných osob, abychom nebyli zavázáni těm, jejichž práci hlídáme.
Lucie Výtisková péče o dárce

Přímá podpora nás velmi těší. Jen tak může náš tým právníků a analytiků sledovat legislativní proces, připravovat podklady pro politiky a projednávat s nimi návrhy zákonů.

Priority dnes a zítra

Princip naší práce se za 10 let nezměnil. Nejprve vydefinujeme zákony, které považujeme za klíčové a následně lobbujeme za jejich přijetí. Soustředíme se tematicky na moderní a férový stát, omezování prostoru pro korupci a svobodnou společnost s nezávislými médii.

Agendy je dost, do konce tohoto volebního období chceme pomoci zejména s přijetím novely služebního zákona. Ten by měl udělat práci pro stát lákavější a pomoci přivést do státního sektoru tolik potřebné odborníky.

Jaká vláda vzejde ze sněmovních voleb 2025, nevíme. Tušíme ale, jaké úkoly a jaká témata zůstanou stěžejními. Efektivnější využívání veřejných financí, modernizace a digitalizace státní správy a péče o demokracii jako takovou. Bude nezbytné, aby stát začal efektivněji nakupovat, investovat, využívat dotací, finančních nástrojů i vlastních lidských zdrojů. Jen tak se budeme moci přibližovat nejvyspělejším zemím.
Josef Karlický ředitel Rekonstrukce státu

Úkoly pro Rekonstrukci státu a příští vládu:

1. V oblasti veřejných rozpočtů jde o zefektivnění nákupů státu a otevření soutěží, efektivní státní firmy a nová opatření k omezení klientelismu a korupce.

2. V tématu státu pro občany chceme služební zákon pro 21. století, digitální transformaci státní správy a redukci byrokracie a vládnutí na základě dat a přístup k informacím.

3. Třetí částí je péče o demokratický režim. Budeme dále posilovat odolnost Česka před nedemokratickými režimy. Jako hlavní pojistky vnímáme účinný zákon o střetu zájmů, nezávislá média, justici a volby.

Od založení Rekonstrukce státu uběhlo 10 let. Když si znovu procházíme úspěchy, kterých jsme dosáhli, tím největším je pro nás vaše důvěra a přízeň. Ještě jednou ze srdce děkujeme a zůstaňte s námi prosím i nadále.