Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Novou mediální novelou koalice své programové prohlášení nenaplní

Novou mediální novelou koalice své programové prohlášení nenaplní

Sdílet: 03. 09. 2023

Ministerstvo kultury představilo tzv. velkou novelu zákonů o médiích veřejné služby. Ta přináší navýšení koncesionářských poplatků i rozšíření okruhu plátců. Novela obsahuje i další důležité změny, ale postrádá vizi v podobě udržitelného modelu financování veřejnoprávních médií.

Velká mediální novela přináší změny v koncesionářských poplatcích, vyjasňuje i další věci.

Navrhované zvýšení poplatků za užívání služeb České televize a Českého rozhlasu vyvolalo v médiích a sociálních sítích velký zájem veřejnosti. Možná ještě větší pak to, že se změní definice poplatníka. Nově budou televizní i rozhlasový poplatek platit všichni, kdo mají mobil, tablet či počítač, resp. vždy jedna domácnost. Obě tyto úpravy budou mít pozitivní dopad na příjmy veřejnoprávních médií. Přesto je to menší revoluce, než jsme doufali.

Výše koncesionářských poplatků se neměnila 15, respektive 18 let. Zatímco inflace rostla. Politici tedy navrhují částečně dorovnat to, co dlouhodobě zanedbali. Ale to nejdůležitější chybí. I v programovém prohlášení se vláda zavázala zajistit udržitelnost financování ČT a ČRo. A k tomu by bylo nutné nastavit mechanismus do budoucna.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Novela bez systémové vize

„Je škoda, že odpovědní politici nenaslouchali hlasům expertů a vybírali pouze z omezené nabídky modelů placení koncese. Například skandinávský způsob financování je podle nás vhodnější - peníze netečou přes státní rozpočet, poplatky platí všichni, ale progresivně, a není třeba je každých pár let měnit kvůli inflaci,“ říká Martin Luhan. Jednorázově zvýšení a změna definice poplatníka zkrátka nejsou opatřeními, která by zajistila udržitelnost financování. Vláda tak ukazuje, že nemá ambici naplnit své programové prohlášení.

Z programového prohlášení

Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je základní podmínka jejich nezávislosti. Do systému volby Rady ČT a ČRo zapojíme Senát. Příslušné změny právních předpisů prosadíme během roku 2023. Hospodaření veřejnoprávních médií podrobíme kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, což posílí jejich transparentnost.

Koaliční představitelé tvrdí, že s rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu se počítá. Mělo by posílit transparentnost a efektivitu hospodaření ČT i ČRo. K tomu je ovšem třeba dosáhnout kompromisu mezi Sněmovnou a Senátem na rozsáhlejších úpravách Ústavy. “Návrhy k rozšíření pravomocí jsou v Parlamentu připraveny už 10 let. Zdá se, že tato koalice má vůli je prosadit, zbývá jediné. Musí se to odpracovat. Médiím by to prospělo,” doplňuje Luhan.

Několik napravených nedostatků

Přestože novela postrádá vizi, napravuje některé nedostatky zákonů o ČT a ČRo z minulosti. Mizí rozdíly v úpravách dozorčích komisí v ČT a ČRo i nejasné formulace, které v průběhu minulých let umožňovaly radním i politikům svévolné výklady. Za to koalice zasluhuje ocenit.

Návrh velké novely jde dobrým směrem, ačkoliv mu chybí větší ambice. Vypadá to, že se snad podaří napravit nedostatky mediální legislativy, které mohly být vyřešeny už před deseti lety. Teď přijde čas všimnout si, že vznikla online média a že se mediální trh zásadně proměnil. Leží před námi hromada práce na komplexní změně české mediální regulace.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

nezavisla.media

Objektivní a nezávislá média jsou jedním ze základních předpokladů fungující demokracie. Proto potřebujeme a chceme nezavisla.media.

Sdílet: