Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Novela má přinést udržitelnější financování médií veřejné služby

Novela má přinést udržitelnější financování médií veřejné služby

Sdílet: 15. 05. 2024

Ministerstvo kultury představilo svůj druhý pokus o změnu financování veřejnoprávních médií. Po kritice od odborníků a zástupců sektoru udělalo zásadní změny, z nichž nejvýznamnější je automatické zvyšování koncesionářských poplatků zohledňující inflaci. Takové financování médií veřejné služby může být udržitelné a mimo jiné tím naplní kritéria evropského Media Freedom Actu.

Foto ilustrační. Ministr kultury Martin Baxa (ODS). Ministerstvo kultury dnes představilo svůj návrh na budoucnost financování médií veřejné služby. Foto: Profimedia/ČTK

Vláda Petra Fialy v programovém prohlášení slíbila posilovat nezávislost veřejnoprávních médií. Poté, co zapojila do voleb členů mediálních rad ČT a ČRo senátory, teď udělala další významný krok směrem k naplnění svých slibů. Navrhuje zvýšit poplatky, jimiž občané Českou televizi a Český rozhlas financují. Udržitelnost financování je přitom jedním z nutných předpokladů pro fungování médií veřejné služby.

Je klíčové, že koalice reagovala na kritiku expertů a nechce jen jednorázově zvýšit televizní a rozhlasové poplatky, ale navrhuje zvyšovat takzvané koncesionářské poplatky podle vývoje inflace. Novela však přináší i rizika. Například nelogické zastropování poplatků při vysoké inflaci.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Výše poplatků se bude měnit podle inflace

Podle novelizace se má poplatek České televizi jednorázově zvýšit o 15 Kč na 150 Kč, Českému rozhlasu má vzrůst poplatek o 10 Kč na 55 Kč. Klíčová je však další změna: změna výše poplatků podle inflace. Pětikoalice v otázce poplatků přehodnotila svůj postoj, protože dříve odmítala navázat financování na vývoj inflace. 

Nově se počítá s tím, že přesáhne-li kumulovaná inflace od posledního zvyšování poplatků 6 %, poplatky se o 6 % zvýší. V tomto bodě je návrh rizikový, neboť jsme v nedávné době byli svědky roční inflace mnohem vyšší, a tehdy by média nadále byla finančně podhodnocena. Nicméně přistoupení na diskusi o udržitelném financování médií veřejné služby je třeba přičíst vládě Petra Fialy (ODS) ke cti.

Zároveň vláda již dříve slíbila podrobit hospodaření veřejnoprávních médií kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). Ruku v ruce se zvyšováním příjmů by totiž měla jít snaha o transparentnost, efektivitu a hospodárnost. A v tomto ohledu bohužel zatím žádné posuny vpřed nenastávají, přestože legislativní návrhy pro rozšíření nezávislých auditů NKÚ na veřejnoprávní média byly připraveny již v minulém volebním období.

Jak vysoké jsou dnes poplatky?

Poplatky, které tvoří drtivou většinu příjmů ČT, se nezvyšovaly od roku 2008. Tehdy se pravidelný měsíční poplatek České televizi zvedl ze 120 Kč na 135 Kč. Měsíční poplatek Českému rozhlasu se nezvýšil dokonce od roku 2005, kdy poprvé činil 45 Kč. Kvůli inflaci však reálná hodnota těchto peněz výrazně klesla.


Projekt nezavisla.media

Objektivní a nezávislá média jsou jedním ze základních předpokladů fungující demokracie. Jsou klíčová pro společenskou soudržnost, možnost občanů formovat si informované názory o věcech veřejných a v neposlední řadě představují protipól sociálním sítím ve smyslu ucelenosti poskytovaných informací. Projekt nezavisla.media mapuje největší problémy české mediální krajiny a navrhuje jejich řešení. 

Sdílet: