Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Nová pravidla pro malé veřejné zakázky uleví zadavatelům

Nová pravidla pro malé veřejné zakázky uleví zadavatelům

Sdílet: 28. 02. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve spolupráci s experty Rekonstrukce státu přelomovou metodiku, která vnáší jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tedy zakázek pod 2 miliony Kč, které probíhají mimo zákonný rámec. Cílem nové metodiky je zjednodušit a zprůhlednit zadávací praxi. Veřejné zakázky malého rozsahu tvoří přibližně polovinu objemu všech zakázek, tedy 250 miliard Kč ročně. Co do množství je jich ale desetkrát více.

Rekonstrukce státu uspořádala pracovní snídani s novináři k představení nové metodiky pro malé veřejné zakázky. Foto: Rekonstrukce státu

Protikorupční platforma Rekonstrukce státu dlouhodobě volá po sjednocení pravidel pro malé veřejné zakázky. Ministerstvo pro místní rozvoj na nyní přišlo s novou metodikou, která má vnést do této oblasti jasná pravidla. Metodika sice není závazná, v právním vakuu mimo režim zákona však bude mít velkou váhu.

„Zakázky nad milion se mají soutěžit otevřeně, nad čtvrt milionu lze i uzavřenou soutěží alespoň tří firem. Pod touto hranici není hříchem dodavatele vybrat rovnou, třeba na základě vynikající zkušenosti s dodavatelem, nebo průzkumu trhu podle kterého více firem nabízí víceméně obdobný poměr ceny a kvality. Nemá totiž ekonomický smysl otevřeně soutěžit každou drobnost. S ministerstvem jsme se shodli na rozumných hranicích, pro které intenzita soutěže odpovídá možné úspoře,“ popisuje základní myšlenku spoluautor metodiky Jiří Skuhrovec z think-tanku EconLab.

Zejména menší obce ocení jasný návod jak postupovat, a neriskovat penalizaci auditem. „Doporučení z pera MMR (a našeho) má velkou váhu, mělo by být základem pro sjednocení auditní praxe. Zveme nyní k jednání velké poskytovatele dotací, abychom konečně v ČR začali mluvit jedním jazykem a vyžadovali po zadavatelích dodržování pouze jedněch pravidel,“ shrnuje Marek Zelenka, předseda Oživení.

Metodika je podrobným a přehledným nástrojem pro transparentní veřejné nákupy. „Jsme rádi, že vznikla metodika pro veřejné zakázky malého rozsahu. Vnímáme, že ze strany zejména obcí o takový návod byl zájem, prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu provádějí obce převážnou část svých nákupů. Metodika je sice jen doporučením, nicméně dodržením doporučených pravidel bude mít zadavatel jistotu, že postupuje transparentně a nediskriminačně, což přinese ekonomicky výhodnější nabídky“, uvedl JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek.

Základní přehled doporučených postupů u veřejných zakázek malého rozsahu Autor: Jiří Skuhrovec, EconLab

Konec předstírání soutěží mezi kamarády

Většina úřadů dnes z opatrnosti postupuje tak, že napodobuje náročné postupy určené pro velké zakázky, včetně hodnotících komisí či formálních nároků na nabídky. Narážejí tak ale na nedostatek zájmu u  firem, které administrativní složitost odrazuje. U malých zakázek je proto běžnou praxí, že předjednaný dodavatel dojednává krycí nabídky “konkurentů”, aby zakázka vypadala v pořádku.

Metodika obsahuje hned několik novinek, které by praxi vzájemného “dělání křoví” měly omezit. „Zmírňujeme tlak na přehnanou formálnost otevřených soutěží, blíž k reálné praxi jsou i doporučení pro přímá zadání. Motivace předstírat soutěž by proto měla ubývat. Když si zadavatelé a firmy tohle hraní divadla budou moci odpustit, všem se uleví,“ upřesňuje Jiří Skuhrovec z EconLabu.

Metodika umožňuje vypustit soutěž i u větších zakázek, tam je však potřeba podpisu politika, nejčastěji starosty či radního, který nese odpovědnost za řádné zdůvodnění výjimky. Takové zdůvodnění i s podpisem je samozřejmě veřejné - a mělo by být používáno pouze ve výjimečných případech.

Zadavatelé by měli více komunikovat s trhem

Metodika dále doporučuje zadavatelům komunikovat s trhem před i po soutěži. „Z praxe víme, že se zadavatelé často bojí komunikovat s dodavateli ze strachu, že tím poruší jejich rovné příležitosti. Pak se stává, že jsou soutěže nesrozumitelné nebo na ně nikdo v daný termín nemá kapacitu. Naopak, zadavatelé musí s trhem komunikovat již při průzkumu trhu,“ uvedl Marek Zelenka z Oživení. Velmi praktickou novinkou je i to, že když se neúspěšný uchazeč o zakázku obrací s výhradou k soutěži na zadavatele, jeho výhradu přezkoumá nadřízený odpovědného úředníka. Metodika tak jde nad rámec zákona a ukazuje zadavatelům, jak si vybudovat důvěru na trhu.

Stát a města ročně vysoutěží veřejné zakázky v souhrnné hodnotě 500 miliard korun. Veřejné zakázky malého rozsahu tvoří přibližně polovinu objemu všech zakázek, tedy 250 miliard Kč ročně. Platí, že malé zakázky dělají ve výsledku velké peníze. Co do množství je jich ale řádově desetkrát více. Z hlediska efektivity úřadů jsou proto významnější, než zakázky regulované zákonem. Mezi veřejné zakázky malého rozsahu jsou počítány projekty do 2 milionů Kč u běžných zakázek, do 6 milionů Kč u  stavebních zakázek.

„Mnohé překvapí, že právě protikorupční nevládní organizace s  ministerstvem kladou malý důraz na otevřené soutěže, a naopak legitimizují přímá zadání. Reagujeme tím na současnou situaci, kdy se zadavatelé pohybují mezi dvěma extrémy - nadužívání složitých obdob otevřených řízení a přímá zadání bez elementární ekonomické kontroly a  transparentnosti. Obojí je špatně, obojí chceme eliminovat,” vysvětluje Jiří Skuhrovec motivaci pro spolupráci organizací protikorupční platformy Rekonstrukce státu s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Chcete o nové metodice vědět víc? Přečtěte si také článek Malá revoluce ve veřejných zakázkách na blogu ekonoma Jiřího Skuhrovce.

Celý text metodiky naleznete na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Metodiky obecné. Případně níže: