Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

NEZHASÍNAT! #9: Pro příští krizi potřebujeme digitální stát, ne další razítka a papíry

NEZHASÍNAT! #9: Pro příští krizi potřebujeme digitální stát, ne další razítka a papíry

Pandemie koronaviru naplno ukázala, že stát potřebuje zlepšit online komunikaci s občanem. Rekonstrukce státu proto přichází s dalším balíčkem doporučení z projektu NEZHASÍNAT! Stát by měl ještě před možnou druhou vlnou epidemie koronaviru dotáhnout digitalizaci všech záležitostí, které s ním jako občané běžně řešíme. Odborníci zdůrazňují, že stát má zajistit jasné a srozumitelné informace o krizi na jednom místě. Mnoho užitečných změn přitom může stát zajistit rychle.

Ilustrační fotka. Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády. Jednou z priorit vlády má být "Digitální Česko". Ambiciozní strategie je však zatím naplněna jen z malé části. Foto: ČTK

Digitalizace státu je podle programového prohlášení hlavní prioritou Babišovy vlády. Kabinet přišel s komplexní strategií postupné digitalizace státu “Digitální Česko”. Přes některé dílčí úspěchy jako je přijetí zákona o právu na digitální služby a rozvoj Portálu občana však deklarovaná “digitální revoluce” v praxi zatím nenastala. V Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) se ČR v roce 2019 umístila až na 18. pozici z 28 členů EU.

Rekonstrukce státu proto ve spolupráci s Hlídačem státu přináší doporučení pěti praktických kroků pro digitalizaci státu v době pandemie i po ní:

Pět kroků k digitalizaci:

 1. Zřízení centrální webové stránky s informacemi pro krizi i běžný chod státu
 2. Zjednodušení dálkového vyřizování osobních dokladů
 3. Orgány veřejné moci musí využívat stejná data, která zveřejňují coby otevřená data
 4. Odstranění zbytečných omezení datových schránek
 5. Zajištění dlouhodobého systému notifikací pro občany

1. Srozumitelné informace (nejen o pandemii) na jednom místě

  Co bylo vládě nejvíce vytýkáno v době vrcholu epidemie? Informační chaos. Rekonstrukce státu proto doporučuje zřídit jednotnou informační stránku, na které budou soustředěny komplexní informace související s pandemií koronaviru a v návaznosti i obecné informace o fungování centrálních úřadů a jejich podřízených organizací. Nezbytnou podmínkou je pak jednotná forma a logika uspořádání informací. Příkladem může být centrální web Velké Británie gov.uk.

  Během krize suplovali část informační role státu dobrovolníci z iniciativy Česko Digital, kteří připravili web https://koronavirus.mzcr.cz

  2. Průkazy bez zbytečných front na úřadech

   Zákon o právu na digitální služby garantuje občanům možnost komunikovat s úřady přes internet. Státu ukládá povinnost postarat se o to, aby digitalizace služeb proběhla do 5 let. Vážně by to nešlo dřív? Jedním z kroků, který není třeba odkládat, je zjednodušení vyřizování osobních dokladů bez nutnosti návštěvy úřadů.

   V případě druhé vlny pandemie a opakování nouzového stavu (případně vyhlášení stavu pandemické nouze) by tak bylo možné odkládání povinnosti fyzicky žádat o nové průkazy nahradit vyřízením online. Ke zvážení je zrušení povinného držení fyzických řidičských průkazů a fyzických průkazů pojištěnce, a jejich nahrazení jejich digitálními variantami.

   3. Otevřená data pro chytrá řešení

    Otevřená data jsou důležitá pro vznik inovativních a chytrých řešení ze strany občanské společnosti, akademické obce a firem. Data by proto měla být dostupná i v krizových stavech. Stát data zveřejňuje, jenže dostatečně nehledí na jejich kvalitu, formu ani aktuálnost, čímž jejich využitelnost rapidně klesá. Nedostatky dobře ilustruje přehled otevřenosti datových sad Ministerstva vnitra na webu www.opendata.gov.cz, aktualizovaný k 23. 8. 2019!

    Navrhujeme proto, aby ministerstva a státní úřady musely nově podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinně využívat ve své agendě stejná data, jako ta, která zveřejňují v národním katalogu otevřených dat. Veškerá data využívána příslušnými úřady tak budou totožná s daty dostupnými veřejnosti. Je proto třeba připravit dílčí novelizaci infozákona, který je aktuálně projednáván Sněmovnou. 

    4. Datové schránky bez omezení

     Datové schránky umožňují komunikovat s úřady na dálku, což se v dobách “sociální distance” proti šíření koronaviru velmi hodí. Služby datových schránek ovšem aktuálně mimo podnikatele využívá pouze malá část občanů. Lidé často neví, k čemu schránku využít, a jen proces jejího zřízení je poměrně náročný. Při využívání datových schránek pak narážejí uživatelé na zbytečné překážky, které nemají finanční ani technický důvod.

     Doporučujeme proto, aby byl proces zřízení schránky maximálně zjednodušen a jsme ochotni dále jednat s ministerstvem vnitra o jeho nové podobě. Pro výrazné zvýšení uživatelské přívětivosti datových schránek dále doporučujeme zrušit limit 90 dní, po jehož uplynutí je datová zpráva automaticky smazána. Případně nahradit limit kapacitním omezením (např. 1 GB) s možností kapacitu za poplatek navýšit. Doporučujeme také navýšit limity pro odesílané zprávy (dnes 20 MB) bez zbytečných odkladů tak, aby dokázaly obsloužit 99.9 % obvyklých agend

     5. Upozornění občanů na důležité události

      Ministerstvo zdravotnictví na počátku epidemie koronaviru upozorňovalo občany v zahraničí na rizika a omezení prostřednictvím SMS po dohodě s mobilními operátory. Pro podobné situace je však třeba zajistit stabilní a dlouhodobý systém notifikací, při které nebude nutné spoléhat se na ochotu operátorů.

      Celé znění doporučení si přečtěte tady:


      V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení najdete zde.