Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Nezávislost ČTÚ je třeba s novou digitální agendou posílit

Nezávislost ČTÚ je třeba s novou digitální agendou posílit

Sdílet: 16. 11. 2023

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se stane národním koordinátorem digitálních služeb. Hlídač českého internetu by měl být politicky nezávislý. Ministerstvo průmyslu a obchodu však navrhuje zrušit kolektivní řídící orgán a pojistky nezávislosti nezavádí.

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (STAN) chystá změny ve vedení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Role ČTÚ se výrazně mění s příchodem nové evropské legislativy - Nařízení o digitálních službách (Digital Service Act - DSA). Nová agenda úřadu se bude silně dotýkat základních práv občanů na internetu, jako jsou svoboda projevu nebo právo na informace. Úřad proto musí pamatovat na to, že do jeho gesce přibudou citlivé problémy s politickým přesahem.

Nařízení o digitálních službách klade kvůli nebezpečí politizace požadavky na nezávislost národních koordinátorů digitálních služeb, v našem případě ČTÚ.

Ministerstvo chystá změny ve vedení ČTÚ

Návrh zákona o elektronických komunikacích z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu však počítá s novým vnitřním členěním ČTÚ. Dosavadní Radu ČTÚ nahradí předseda a dva místopředsedové. Ty podle návrhu bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Vliv ministra na telekomunikační úřad může být silný, jak se ukázalo i v kauze aukcí kmitočtů v roce 2020, kdy byl předseda odvolán a zároveň odešel. Podmínky odvolání předsedy v našem zákoně nesplňují požadavky závazného evropského kodexu pro elektronické komunikace a ani současným návrhem je ministerstvo nechce měnit.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Úřad bude nově certifikovat například důvěryhodné oznamovatele závadného obsahu na sociálních sítích a také subjekty pro mimosoudní vyrovnání sporů uživatelů a platforem.

Hrozba, že by tato oprávnění byla udělována i s ohledem na to, jaký názorový proud budou subjekty preferovat, je velmi silná. Proto musí být regulátor od politického vlivu odstíněn.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Nová agenda ČTÚ vyžaduje pojistky proti politizaci

Kvůli bývalým politickým tlakům i nárůstu kompetencí je potřeba nezávislost ČTÚ posílit, nikoli oslabovat. Nahrazení pětičlenné rady samotným předsedou takovým posílením není. Lze jej dokonce vnímat coby krok zpět, a to kvůli kumulaci rozhodovacích pravomocí u jediné osoby, která je navíc jmenována i odvolávána čistě z rozhodnutí vlády.

V porovnání se zahraničními regulátory patří ČTÚ k těm vůbec nejméně politicky odstíněným. V Německu, Rakousku, Španělsku či Itálii zákon obsahuje různé typy pojistek proti politizaci. Ministr je například při výběru vázán parlamentním vetem; členové Rady jsou nominováni z poloviny senátem a z poloviny sněmovnou atp.

Rekonstrukce státu proto doporučuje do návrhu zákona o elektronických komunikacích zahrnout alespoň některé pojistky politické nezávislosti, jako jsou rozdělení procesu jmenování na více ústavních činitelů, povinnost transparentních výběrových řízení do funkcí a zpřísnění podmínek odvolání.

Sdílet: