Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

K úspěšné integraci ukrajinských uprchlíků potřebujeme centrální řídící tým a digitální nástroje

K úspěšné integraci ukrajinských uprchlíků potřebujeme centrální řídící tým a digitální nástroje

Sdílet: 26. 04. 2022

Odborné organizace občanské společnosti se na základě dosavadní zkušenosti shodují, že integrace velkého množství cizinců, kteří k nám v těchto dnech přichází v důsledku války na Ukrajině, je výzvou, která vyžaduje systémové nadresortní řízení - efektivní a dlouhodobou koordinaci vládních resortů s regiony a občanskou společností - a vývoj digitálních nástrojů.

Foto: ČTK

Odborné organizace občanské společnosti sdružené pod iniciativou Moderní státní správa* se společně s dalšími odbornými organizacemi ze vzdělávací a sociální oblasti** shodují, že úspěšné zvládnutí integrace osob prchajících do Česka z válkou drancované Ukrajiny vyžaduje nadresortní přístup, na který český stát není zvyklý. Současně ale oceňují, že vláda potřebným směrem nakračuje, a nabízí vládě pomocnou ruku v dalších krocích.

Chybějící informace a koordinátor

Experti upozorňují, že kromě počtu vydaných víz a několika základní údajů nemáme žádné jiné ucelené informace o příchozích (jako je například kvalifikace, zdravotní obtíže, zajištěnost ubytování, předpoklad setrvání v ČR a podobně). O uprchlících potřebujeme vědět mnohem více, abychom mohli strategicky plánovat další kroky a včas předcházet vyloučení uprchlíků ze systémů podpory.

I dostupné údaje o možnostech České republiky integraci zvládat jsou zatím kusé a nespolehlivé. Nemáme např. přesnou veřejně sdílenou představu o absorpčních kapacitách vzdělávacího či zdravotnického systému, ani o ubytovacích kapacitách v regionech ve spojení s volnými pracovními místy. Tyto údaje mají, či mohou získat jednotlivé resorty či kraje, ale jejich propojení a využití vyžaduje nadresortní kompetenci. Organizace upozorňují, že vysoká a včasná informovanost uprchlíků je účinným nástrojem řízení migrace, neboť informovanost o dostupnosti absorpčních kapacit a podpory přispívá k jejímu přirozenému usměrnění.

Digitální nástroje

Organizace sdružené v platformě Společně & Digitálně pak upozorňují na zatím nevyužité příležitosti usnadnit skrze digitalizaci práci jak úřadům, tak uprchlíkům. Například potřebu ověřeně komunikovat by bylo možné naplnit dobrovolným zřizováním digitální identity a datových schránek uprchlíkům (podobně, jako mohou mít digitální identitu čeští občané). Datové schránky by se však pro lepší využitelnost potřebovaly přiblížit více emailovému klientovi a získat vlastní oficiální mobilní aplikaci. Tento krok by pomohl překlenout i problém očekávatelných změn míst pobytu i telefoních čísel přicházejících uprchlíků. Citelně chybí i jednotný portál (na principu covid portálu), na němž by byly dostupné všechny aktuální informace (ve více jazycích) a kde by uprchlíci mohli snadno využívat služeb e-governmentu. Citelně se projevuje i nedostatečná digitalizace agend Úřadů práce, zejména v oblasti žádostí o sociální podporu.

*Organizace sdružené pod iniciativou Moderní státní správa:
Aspen Institute CE, České priority, Česko.Digital, Hlídač státu, Nadace OSF, Rekonstrukce státu

**Odborné organizace ze vzdělávacího a sociálního prostředí: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Nadační fond Eduzměna, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, Nadace České spořitelny, Učitel naživo