Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Členové Rekonstrukce státu si vytyčili cíle pro spolupráci v roce 2020

Členové Rekonstrukce státu si vytyčili cíle pro spolupráci v roce 2020

Rekonstrukce státu je platformou jedenácti členských organizací, které se věnují otázkám dobrého vládnutí a posilování transparentnosti veřejné správy. Jako každý rok se zástupci členských organizací setkali na plénu, aby probrali plány aktivit Rekonstrukce státu pro rok 2020 a hlasovali o nich.

Foto: Setkání pléna Rekonstrukce státu, kam byly přizvány i partnerské organizace z protikorupční oblasti. Zdroj: Rekonstrukce státu

Platformu Rekonstrukce státu tvoří v současnosti 11 členských organizací včetně garantů hlavních odborných témat, jimiž jsou Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu. Zástupci členských organizací se minulý týden sešli na pravidelném plénu Rekonstrukce státu, aby společně s partnery a dalšími spřátelenými organizacemi debatovali nad loňskými výsledky a plány platformy pro další období.

Členové týmu zrekapitulovali největší rekonstrukční úspěchy za rok 2019. K těm patřilo především zrušení výjimek z registru smluv pro ČEZ a další státní firmy, přijetí nového zákona proti politickým trafikám nebo zlepšení vymahatelnosti práva na informace. Důležitým posunem bylo také rozšíření Fóra expertů pro hlídání mantinelů demokracie, které nyní čítá na tři desítky expertů na různé klíčové oblasti, včetně oblasti bezpečnosti, samospráv nebo médií.

Nové výzvy a prohlubování spolupráce napříč organizacemi

Přítomní zástupci členských organizací následně vyslechli plány Rekonstrukce státu na rok 2020/21 a v závěru setkání hlasovali o jejich schválení. Celý plán Rekonstrukce státu si můžete prohlédnout zde. S partnerskými organizacemi poté výkonný tým Rekonstrukce státu diskutoval o prohlubování vzájemné spolupráce nad jednotlivými tématy.

Plán Rekonstrukce státu na zbývající dva roky funkčního období současné Sněmovny obsahuje aktivity pro ochranu a posilování demokracie, a také prosazování zákonů pro efektivnější a průhlednější veřejnou správu. „Vyzdvihl bych jako nejdůležitější téma nezávislost justice. Justice je třetí nohou demokracie a musí proro fungovat lépe, než doposud. Vloni jsme zabránili přijetí kontroverzní ministerské novely zákona o státním zastupitelství, která problémy české justice neřeší, ale ještě více by je prohlubila. Letos chceme pokračovat v podobném duchu,” uvedl Pavel Franc, ředitel Frank Bold a iniciátor vzniku platformy Rekonstrukce státu.

Naše platforma bude nadále pokračovat v prosazování dlouhodobě potřebných opatření, jako je rozšíření působnost NKÚ, zajištění efektivního přístupu k informacím nebo transparentnost příjemců veřejných peněz. „Letos jsou pro EconLab hlavním tématem veřejné zakázky malého rozsahu, pro něž jsme prosadili novou metodiku. Dále řešíme vendor lock-in, reformu zveřejňování informací o financování stran a transparentnost firem, které se hlásí o veřejné zakázky nebo žádají o dotace,” uvedl na setkání Jiří Skuhrovec, odborný garant Rekonstrukce státu z think-tanku EconLab.

Rekonstrukce státu však počítá pro další dva roky také s mnoha novinkami. Patří mezi ně například reforma Antimonopolního úřadu, snížení kontrolní zátěže na obcích, kvalitní zákon o lobbování nebo efektivní digitalizace státní správy. „Naše téma je digitalizace a zákony týkající se kybernetické bezpečnosti, posilování transparentního vládnutí a efektivity a úspory veřejných prostředků, dále také ochrana soukromí. Budeme se angažovat ve zveřejňování rozsudků okresních soudů, vendor lock-inu a v oblasti efektivity zveřejňování smluv státu,” prohlásil na setkání Michal Bláha, odborný garant Rekonstrukce státu z Hlídače státu.

Táhneme za jeden provaz: nejen se členy, ale i s partnery a ambasadory

Dobrým příkladem úzké spolupráce Rekonstrukce státu a dalších partnerů může být analytická práce na základech pro budoucí reformu Antimonopolního úřadu. „Frank Bold společně s Oživení a Transparency International zanalyzovaly nedostatky českého systému dohledu nad veřejnými zakázkami. Návrh potřebných systémových změn představíme společně na tiskové konferenci 5. března,” předestřel analytik Rekonstrukce státu Věnek Bonuš ke spolupráci organizací z protikorupční oblasti.

Debata proběhla také nad chystanými veřejnými kampaněmi a zapojením ambasadorů do občanského lobbingu. „Jezdíme do regionů s přednáškami a snažíme se šířit mezi lidmi povědomí o tom, že lobbing není nic nekalého. Lobbing je v zastupitelské demokracii legitimní součástí politiky. Volení zástupci a další veřejní činitelé nikdy nemohou sami obsáhnout všechna témata a promyslet všechny dopady svých rozhodnutí. Občané s danou znalostí by se proto neměli stydět je kontaktovat,” uvedl Jakub Černý, analytik Rekonstrukce státu.

Rekonstrukce státu se nově snaží také o prohlubování spolupráce v dalších oblastech s významným společenským dopadem jako je například teritorialita exekutorů.


Jak to na plénu vypadalo si můžete prohlédnout v galerii: