Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Návrh na změnu legislativního procesu projedná vláda

Návrh na změnu legislativního procesu projedná vláda

  Sdílet: 11. 06. 2013

  Vláda ve středu 12. 6. 2013 projedná návrh zákona skupiny poslanců o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk č. 1029/0 (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1029&CT1=0).

  Návrh zákona řeší několik závažných nedostatků současného legislativního procesu: velmi krátkou lhůtu mezi druhým a třetím čtením návrhu zákona v poslanecké sněmovně (která vede k nedostatečnému projednání pozměňovacích návrhů a ke schválení nedomyšlených či nekvalitních zákonů) a nemožnost zjistit z jednání výborů poslanecké sněmovny, který poslanec předložil konkrétní pozměňovací návrh, s kým se o něm radil a jak o něm hlasoval (veřejnost tak nemůže vyvodit politickou odpovědnost).

  Tyto nedostatky legislativního procesu se plně projevily při hlasování o pozměňovacích návrzích, které se týkaly přidělení bezplatných emisních povolenek společnosti ČEZ, a.s., nemožnosti Energetického regulačního úřadu snížit či zvýšit výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů o více než 5% (což vedlo k solárnímu boomu) či prosazení sKarty jako jediného způsobu čerpání některých sociálních dávek a k dalším kauzám uvedeným v příloze č. 2.

  Pracovní skupina projektu Rekonstrukce státu má za to, že pokud bude přijata poslanci předložená novela jednacího řádu poslanecké sněmovny, dojde ke zlepšení podoby legislativního procesu a zmenší se prostor pro přijímání novel zákonů, které jsou psané na lobbyistickou objednávku. Pracovní skupina Rekonstrukce státu proto požádala ministry, aby novelu jednacího řádu podpořili.

  Přílohy:

  Stanovisko Rekonstrukce státu k novele jednacího řádu

  Příklady kontroverzních novel zákonů přijatých díky krátké lhůtě mezi druhým a třetím čtením

  Přílohy:
  Stanovisko Rekonstrukce státu k novele jednacího řádu Poslanecké sněmovny ČR
  Příklady kontroverzních novel zákonů, které byly přijaty díky krátké lhůtě mezi druhým a třetím čtením

  Sdílet: